+45 2284 8584 info@PlejMinBil.dk

Abonnementsbetingelser

§1 Abonnement
Abonnementet er en aftale mellem dig som privatperson og PlejMinBil.dk.

§1.1
Ved brug af vores abonnementsservice, accepterer du ved booking, at være indforstået med de oplyste abonnementsregler og vilkår, fremsat af PlejMinBil.dk.

§1.2
Abonnementet er personligt og kan ikke bruges af-/overføres til andre. Skifter du som kunde bil, under abonnementsperioden, kan der forespørges på dokumentation, om bilens ejerforhold af hensyn til begge parter.

§1.3
Der kan kun oprettes en bil pr. abonnement hvilket betyder, at har den samme person eks. 3 biler, så kræves der 3 Abonnementer, der alle bliver faktureret seperat. Bemærk, at der kan sagtens differentieres i disse abonnementer, hvorfor priserne kan variere. Hvilket abonnement der er behov, afgøre du som kunde.

§2 Ændringer
Opgradering: Ønsker du som kunde, at opgradere din abonnementspakke, sker dette med udgangspunkt i den seneste fakturas forfaldsdato og én måned frem. Eks. har du tegnet et High Standard EASY abonnement til 199 kr./mdr. med forfaldsdato d.15. Januar, men vælger at opgradere til eks. High Standard EASY+ abonnement til 189 kr./ mdr., så vil dette ændres d. 15. Februar, hvor du fremadrettet vil blive opkrævet 299,- kr. pr/mdr.

§2.1 Nedgradering
Ønsker du som kunde, at nedgradere din abonnementspakke, sker dette ligeledes med udgangspunkt i den seneste fakturas forfaldsdato
og én måned frem.

§3 Varighed
Uanset hvilken abonnementspakke, du som kunde har tegnet, så er abonnementet løbende og fortsættes indtil dette opsiges. Ved opsigelse af dit abonnement, henviser vi  til §7, for de gældende vilkår.

§3.1 Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret på købte abonnementer. Derfor betales der som minimum for 2 måneder (se. evt. §7).

§4 Betaling
Betalingsform: Vi benytter Reepay.com og Clearhaus.com til, at håndtere vores online betalingsløsninger og ligeledes foretage køb. Ved første abonnementsbetaling, skal du som kunde være opmærksom på, at din betaling fremover bliver trukket automatisk
på det pågældende -og tilmeldte kort.

§4.1 Betalingskort
Kortoplysninger skal være korrekte og opdateret. Bortkommer -eller udløber dit kort, bedes du
hurtigst muligt skriftligt, gerne via mail, underrette os.

§4.2
Såfremt der måtte opstå hindringer, med trækning af det fulde beløb, bliver du adviseret i op til 3 gange, således du som kunde har en god mulighed for, at nå at rette/ændre i dine betalingsoplysninger. Alternativt, sender vi en opkrævning, inklusiv rykkergebyr og administrationsomkostninger.

§5 Tilkøb – abonnementskunder
Foretager du et evt. tilkøb eller skal du afregnes for kørsel, vil dette blive opkrævet som en almindelig betaling og ikke som en del af dit abonnement. Der vil på din seperate faktura således stå betegnelsen ‘Tilkøb til abonnement Nr. xxxx’. På denne måde, kan du altid få oplyst hvor mange og
hvilke tilkøb, du har foretaget.

§6 Betalingsoplysninger og GDPR
Alle betalings- og persondata, oprettes og gemmes af tredje part – Reepay.com, der gennem, Clearhaus.com løbende trækker de korrekte beløb, ud fra de gældende abonnementssatser, oplyst af PlejMinBil.dk og tegnet af dig som kunde.

VIGTIGT: Alle data, beskyttes efter gældende EU lovgivning og regler for GDPR.

§7 Opsigelse
Der gælder følgende betingelser for opsigelse af både High Standard EASY+  abonnement: Medlemskabet kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Det betyder, at opsiger du eks. dit abonnement, d.11. jan., så skal du betale for sidste gang d.1. feb. med ophør d.28. feb.

§7.1
Der gælder følgende betingelser for opsigelse af vores High Standard EASY og EASY 65+ (senior) abonnement:
Ved indgåelse af netop High Standard EASY og EASY 65+ (senior) abonnementet, er dette uopsigelig/karens periode, den første måned. Derefter kan medlemskabet til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Tegner du eks. et High Standard EASY abonnement d.1 april, kan du som det tidligste opsige abonnementet d.1 maj, med sidste betalings dag d. 1. juni, samt ophør d. 30. juni.

§8 Misligeholdelse
Ved for sen eller manglende betaling, er PlejMinBil.dk i sin fulde ret til, at eftersende rykkergebyr, inklusiv administrationsomkostninger, i forbindelse med den efterfølgende abonnements opkrævning.

§8.1
Det påhviler udelukkende dig som kunde, at dine data, såvel som betalingsoplysninger er opdateret og korrekte. Bortkommer dit kort, således at du eks. ‘misser’ en
betaling d. 5 april, så vil du kunne blive opkrævet for et rykkergebyr d. 5. maj. + den almindelige abonnementssats.

§8.2
Ved for sen -eller slet ingen betaling gentagne gange, kan PlejMinBil.dk bringe abonnementet til fuld ophør uden varsel.

§9. Ændringer i abonnementsbetingelser
Ændringer af abonnementsbetingelserne kan ske med en måneds varsel. Som abonnementskunde, vil du blive adviseret via mail, alternativt pr. brev.

§9.1
Såfremt du måtte finde evt. nye abonnementsbetingelser
uforlignelige med brug af vores service, er du i din fulde ret til, at opsige dit abonnementet i henhold til §7.

§10 booking
Det påhviler udelukkende dig som kunde, at booke en tid til udførsel af rengøring af din bil. PlejMinBil.dk bestræber sig på, at advisere alle abonnementskunder, men kan ikke drages til ansvar for manglende udførsel, i henhold til den
indgået abonnementsaftalen.

§10.1
Det er ikke muligt at ikke overføre en ‘manglende’ rengøring, til næste måned/periode. Har du eks. et High Standard EASY+ abonnement der løber i perioden d. 12. april til d. 12 maj. Men opdager d. 13. maj, at du ikke har booket en tid, så går den månedlig rengøring for denne periode, tabt. Du får du således ikke 2 x rengøring i den efterfølgende periode som i dette tilfælde er d. 12. maj – d. 12. juni.

§11 Afbestilling og udeblivelse
Afbestilling af booking, kan ske senest dagen forinden kl. 20.00.

§11.1
Ved udeblivelse uden varsel, faktureres kunden et gebyr på 300 kr. for spildt arbejds tid/omsætning og til dækning af driftsomkostninger!

§12 Tøm bilen
Den bookede bil, skal være tømt/ryttet for løsdele og affald (GPS i forruden, punge, nøgler, flasker og deslige).

§12.1
PlejMinBil.dk kan ikke holdes ansvarlig for områder der ikke er rengjort pga. elementer der “roder”. (En god løsning kan være, at ligge tingene i bagagerummet, da bagagerummet typisk ikke indgår i de almindelige abonnementspakker.)

§13. Før -og efter billeder
Ved at benytte vores service, accepterer du som kunde, at vi tager før/efter billeder. Disse billeder vil udelukkende blive brugt til kommerciel brug. Ønsker man at gøre indsigelser, skal dette gøres ved indgåelse af abonnementsaftalen.

Abonnementsbetingelser for Privatkunder:
Gældende fra 1. April 2020

Find os

Korskærvej 29,
7000 Fredericia

CVR.: 38 67 66 79

Kontakt os

+45 2284 8584
Info@PlejMinBil.dk

Følg os